Tàng Kiếm Sơn Trang - Phần Thưởng

Tham gia hoạt động vượt ải Tàng Kiếm tại NPC "Sứ Giả Tàng Kiếm" ,tọa độ 174/177 thành thị Tương Dương:
.

đội trưởng mua sẵn anh hùng thiếp tương ứng với số thành viên để tiến vào khu vực vượt ải,anh hùng thiếp có thể mua bằng Kim Phiếu Khóa(kiếm từ các hd như trồng cây bát nhã lớn,thương hội..) hoặc mua bằng Kim Tệ donate với tỉ lệ 1 kim tệ 1 / 1 AHT . 10k vnd = 100 kim tệ

một ngày có thể vượt tối đa 7 lần/nhân vật

Phần thưởng

Ngoài các phần thưởng có sẵn như các bản khác (mở rương tinh chế được 10 vàng/rương với nhân vật vô môn phái),tỉ lệ nhận được trang bị TK 8x sau khi vượt ải, tại server Võ lâm 2 xưa bạn sẽ nhận được thêm các phần thưởng sau :

Vượt thành công ải 7,các thành viên nhận được :

20 vàng cố định nhân với tổng số thành viên trong đội ngũ ,ví dụ : 20x8 = 160 vàng/nhân vật.tổng 8 người = 160x8 =1280 vàng ,chưa tính vàng nhặt được từ rương tinh chế

nhận Bao Lì xì : 1 bao lì xì cố định nhân với tổng thành viên trong đội ngũ, vd : 1x8 = 8 bao lì xì/nhân vật. tổng 8 acc = 64 bao lì xì 1 lần vượt ải 7 thành công

Bao lì xì có thể giao dịch,có thể dùng để đổi quà tại NPC Sứ Giả Tàng Kiếm tỉ lệ như sau:

10 bao lì xì / 1 túi mật tịch môn phái chỉ số 3 dòng 7%,không khóa (tùy vào môn phái người đổi quà mà sẽ nhận được mật tịch hệ phái tương ứng )

10 bao lì xì / 1 vũ khí 76 random 3 opt,không khóa (tùy vào môn phái người đổi quà mà sẽ nhận được vũ khí hệ phái tương ứng )

.

Lưu ý : khi vượt thành công ải 7,nhân vật cần trong trạng thái còn sống(không bị tử vong) và không được đứng cách xa nhau để không bị lỗi nhận quà