Tử Quang Các - Phần Thưởng

Tham gia hoạt động vượt ải Tử Quang Các tại NPC "Tử Quang Các Lão Nhân" ,tọa độ 206/198 thành thị Dương Châu:

cách vượt ải,boss nhìn chung không có gì thay đổi so với các phiên bản 2008 khác,anh em có thể lên mạng tra cách đánh hoặc youtube có hướng dẫn chi tiết cách đi dễ dàng,ở đây admin chỉ đăng 1 số thay đổi để ae nắm rõ hơn nhé!

Mỗi tuần 1 bang có thể tham gia vượt ải tối đa 1 lần

Tăng số lượng thành viên trong nội đường :tối đa từ 16 người lên 48 người

Hệ phái không được quá 3 người giống nhau => 9 người giống nhau

Tổng thành viên ngoại + nội đường không được quá 120 người

Phần thưởng

Lưu ý : sữa tiệt trùng không khóa,có thể giao dịch

. .