Link tải game

LƯU Ý : PASS GIẢI NÉN LUÔN LÀ 123456,vui lòng đọc kỹ,không hỏi admin những điều đã ghi

Dành cho người tải Full Client :


Lưu ý nên sử dụng Wifi để tải

Hướng Dẫn Cài Đặt

Giải Nén :
Chạy > Autoupdate > để được cập nhật lên phiên bản mới nhất